Welkom

13Vrouwen maakt programma’s vanuit de vrouwelijke invalshoek. 

Programma’s die verbinden, waarin liefde, compassie, creativiteit en gezondheid het uitgangspunt zijn voor een mooiere samenleving. 

13 is het getal van het vrouwelijke en van wijze vrouwen. In het Hebreeuws verwijst het naar eenheid, naar de totaliteit van het bestaande. Tijdens het matriarchaat werd de dertiende dag beschouwd als een heilig getal dat nauw verbonden was met de maankalender, en heksen kwamen bijeen in covens van 13 vrouwen om een gezamenlijk doel te bereiken. Ook was 13 het getal van de heilige vrouw en van Freya, de Germaanse godin van de liefde. Dertien is een krachtgetal, dat verandering en overgang naar een nieuw niveau mogelijk maakt. Kortom 13 is het getal van het vrouwelijke, van wijsheid en van eenheid. Precies dat waar 13Vrouwen voor staat.